POUŽITÍ VIBROMOTORŮ

Vibrační motory jsou založeny na principu kmitání. Mechanickým kmitacím pohybem uvádí do pohybu vibrační zařízení, na němž je motor připevněn. Tím dochází ke kmitání tělesa, popřípadě hmoty s určitou amplitudou a frekvencí.

Vibrační motory se dnes staly neoodělitelnou součástí mnoha průmyslových procesů. Používají se mimo jiné v následujících průmyslových odvětvích: výroba dávkovací, vážící a prosévací techniky, chemie, hornictví, strojírenství, přeprava rozličných materiálů (hojně využíváno při transportu kamenů, zeminy a uhlí), hutnictví, balírenství, stavebnictví, potravinářství, slévárenství, farmaceutický průmysl. Jedná se velmi často o procesy třídění, prosévání, zahušťování, uvolňování materiálu zachyceného na stěnách, posunování materiálu na dopravníkových pásech apod.

Výroba vibromotorů je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí, neboť vhodné použítí vibračních motorů a zařízení přináší stále nová zjednodušení, zkalitnění a zlevnění výrobních a pracovních procesů. Je to relativně nový obor, který dává konstruktérům nová a překvapivě jednoduchá řešení. Díky svému širokému využití se vibrační motory vyrábějí ve velmi různých velikostech, od nejmenších po největší, od standardního provedení po motory do prostředí s např. možností výbuchu. Speciální motory odolávají extrémním klimatickým podmínkám, montují se též např. do dopravních prostředků. Jejich výhodou je jednoduchost použití a při správné konstrukci vibračního zařízení též jejich snadná údržba a spolehlivost.